Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Shanghai ShiShanghai
Operations
Full - Time
15-Oct-2020

MISSIONS:

1) Create Innovative Packaging concepts in collaboration with R&I, Operations and Marketing teams to respond to consumer needs
2) Identify consumer needs and market trends through tech-watch (market research, marketing, consumer testing, suppliers)
3) Receive and analyze briefs from R&I, Marketing
4) Work with central Innovation team in France

5) Master the Innovation process in terms of reporting, communication, alignment
6) Evaluate technical and financial feasibility of new Packaging Innovations in collaboration with Operations teams

KEY JOB ACCOUNTABILITIES:

Ø  Competitive Advantage:

o   Leverage technical expertise to transform Product Innovation:

§  Application Domains

§  Development Domains

§  Brand need-gaps (in partnership with Innovation Development)

§  PUSH Packaging concepts

o   Develop and protect Intellectual Property (novelty, utility and non-obvious solutions)

o   Deploy pilot and ensure proof of production

o   Integrate SBWA principles from concept / project ideation  

Ø  Global Partnership:

o   Facilitate monthly exchanges with WW teams

o   Lift & leverage zone initiatives to Global

o   Align on technical conception with global vision

o   ELIUM global sharing / evaluation / leverage

o   DGO Collaboration:

§  CEP partnership

§  Packaging Evaluation / PPE collaboration to PUSH Pack concepts

§  Process Innovation 

Ø  IP / Agreements:

o   Local and Global alignment with Business Development: NDA / Scope of Work / Development Agreement

o   IP collaboration to drive NOI conversion to patent

Ø  Operational Synergies:

o   Ensure visibility / exposure

o   Technology transfer success

o   Ensure cross-functional integration in development and conception

o   Global Operational alignment