Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Warsaw
Marketing
Full - Time
01-Nov-2020


At L'Oréal Luxe our mission is to provide our consumers the best products and brand experience by making it unique.

Thanks to our strong, balanced and complementary portfolio we are able to meet the needs of every consumer tribe.

Our portfolio is composed of 26 brands of which 17 are global brands, including major brands, highly-aspirational and multi-expert, such as Lancôme, Yves Saint Laurent and Giorgio Armani.


As a BRAND MANAGER HUB for one of the LUXE brands you will:

 • Ensure brand management, long-term strategy and planning aligned with the brand vision for Poland, Lithuania, Latvia and Estonia

 • Collect and analyze consumer, competition and market data in order to create recommendations

 • Build brand equity projects and corresponding strategy for products

 • Implement new launches strategy, maintaining growth in pillar products and animating core catalog

 • Forecast new launches, including current retail forecasts for products

 • Analyze performance, monitor ROI and work closely with finance on the profitability of the brand

 • Manage brand budget

 • Foster collaboration within the Brand Business Team, other departments, agencies and global teams in order to build a leading business strategy


You will be the perfect match if you:

 • Have proven experience in Brand/Product/Category management (preferably FMCG)

 • Translate trends and consumer knowledge into meaningful insights

 • Think brand strategy

 • Make data driven decisions and have strong analytical mindset

 • Are agile and thrive in a fast-paced international environment

 • Have strong leadership skills and strategic thinking

 • Have proven scores on building trustworthy relations, both internally and externally

 • Have proactive attitude and understanding of luxury market

 • Have the sense of beauty and creativity

 • Are fluent in English


What we offer you:
 • #grow – at L’Oréal, growing comes from being in constant motion. We grow with others, by exploring and by reaching out for more. Together, we try, succeed and sometimes fail. We bring together unique personalities full of potential to become outstanding mentors; we give them transformational trainings and learning opportunities that make them unleash the best in themselves.
 • #diversity – at L’Oréal, our teams are diverse as the billions of consumers we create for, we embrace difference of origins, cultures, life experiences and beliefs. We commit to fostering an inclusive environment where we celebrate the different perspectives of our colleagues and where we are encouraged to share what we stand for and to express our true selves.
 • #entrepreneurship – at L’Oréal, we invite our people to inspire others with mind-blowing ideas, to challenge the status-quo and to shape the future of beauty. “Run it as your own business” is our mantra. Entrepreneurship at L’Oréal is also about the possibility to design a one-of-a-kind career path never seen before.
 • #impact – at L’Oréal, we encourage our employees to think and act beyond their jobs. We acknowledge the big impact that our jobs have on our community, our environment and our consumers. For us, our job is more than just a job, it is about building a better future for others and our planet.

If this speaks to you, join us now!

We are open for candidates with disabilities.
If you would like to participate in the above-mentioned recruitment process, it is mandatory to include in your resume the following closes:

“ I agree to the processing my personal data by L’Oréal Polska Sp. z o.o. with its registered office at Grzybowska 62, 00-844 Warsaw included in the CV, recruitment form and other application documents for the purpose and the scope necessary to carry out the recruitment process for the position of Senior Product Manager “*

[] I agree to the processing of my personal data included in the CV, recruitment form and other application documents for the use in the future recruitment by L’Oréal Polska Sp. z o.o. with its registered office at Grzybowska 62, 00-844 Warsaw.

*- mandatory field

Information clause

The controller of  personal data is L’Oréal Polska Sp. z o.o with its registered office in Warsaw (00-844) at Grzybowska 62. Contact with the Data Protection Officer and additional information about the personal data processing carried out by the Company is possible via e-mail address: personal-da@loreal.com.

The processing of personal data is carried out for the purpose of the recruitment process in accordance with Article 6(1)(c) of the General Regulation on Personal Data of 27 April 2016, (hereinafter GDPR). Data processing to a wider extent than resulting from the provisions of labour law, for the purposes of the future recruitment processes will be carry out on the basis of the given consent with accordance with Article 6(1)(a) of the GDPR.

Your personal data will not be disclosed to other entities without your prior consent. Your personal data may be made available and at the request of entities authorized to do so under the law. The controller may, by means of a written contract, entrust to another entity the processing of your personal data to the extent and for the purpose necessary to perform the service. Your personal data will not be transferred to a third country/international organization.

Your personal data will be kept for a period of 2 years from the end of the recruitment process – in which case these data will be processed until the consent is withdrawn.

You have the right to access their data, rectify, delete, object, limit processing and transfer. Your consent may be withdrawn at any time. Withdrawal of the consent will not affect the lawfulness of the processing of your personal data that was made on the basis of your given consent before its withdrawal. A declaration of withdrawal of the consent to the processing of your personal data should be sent to the e-mail or postal address indicated above.

You have the right to lodge a complaint to the President of the Personal Data Protection Office if you feel that the processing of your personal data violates the provisions of the GDPR.

Provision of personal data is voluntary but necessary for the participation in recruitment process. Failure to provision of personal data will result in the inability to participate in the recruitment process.