Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Ho Chi Minh City
Operations
Full - Time
04-Feb-2021

A/ Main responsibilities:

-         Have a daily analysis of the orders portfolio and compare it to the capacity of distribution centers to anticipate service levels, deliveries lead-time.

-         Analyse shortages and carry out products substitutions, price corrections and catalogue update with customers in order to optimise service level.

-         Daily order processing (receive, key orders, proactively ensure order processing and follow-up until the delivery.

-         Coordinate the different logistic services (Sales, Physical Distribution, Customer Service, Business Unit Supply) through the sharing of information (shortages, substitutions) in order to ensure clients satisfaction.

-         Participate to the optimization of orders picking and transport operations in order to gather orders by delivery point.

-         Ensure Returns & refusals are picked from customers and processed at the DC on time

-         Analyse & Review dispute rate data; make sure action plans are followed up.

-         Supervise daily work of team and 3PL (transport, WH) which may impact OTFR or OTIF to customers.

KPIs:

-         Order optimisation (hooking) & Deliveries optimisation

-         Order to delivery time.

-         Last 7 days billing.

-         Dispute rate.

-         Cost to serve projects on optimizing OTC and PD costs

-         Internal Control adherence

B / Skills and Qualification:

Excellent interpersonal skills

Effective organizing skills

Excellent problem-solving skills

Effective communication skills

Attention to details.

High level of accuracy and responsibility to follow through

Excellent customer insights.

Personality: honest, trustworthy, respectful, sensitivity, flexible, integrity

C/ Ideal profile:

Those who have experience of supply chain organization

Senior customer services/ 3 – 5 experience working years