Σύμβαση αορίστου
Vichy, Auvergne-Rhône-Alpes
Manufacturing
Full - Time
06-Sep-2023

Missions principales :

 Conduire le processus de fabrication d’un vrac à partir d’un mode opératoire en assurant les objectifs de sécurité, qualité et de performance et dans le respect des Systèmes de Management de l’EHSQ
 Effectuer les prélèvements qualité et contrôler les paramètres physico-chimiques des vracs (aspect, teinte, odeur, pH, viscosité…) afin d’assurer la mise à disposition du vrac pour le conditionnement (stockage, libération)
 Réaliser des opérations de maintenance de premier niveau sur les plateformes de fabrication et de pesée 
 Réaliser des opérations de dépannage et de maintenance du premier niveau sur les AGV
 Vérifier la conformité EHSQ de son environnement de travail et s’assurer de l’état de validité EHSQ de ses équipements 
 Participer à des groupes de travail, groupes d’amélioration continue et projets transversaux
 Proposer des améliorations sur l’Environnement/Hygiène/Sécurité/Qualité/Performance sur son secteur et participer à la réalisation
 Participer à la formation des nouveaux collaborateurs par la transmission de son savoir-faire et des bonnes pratiques 


Compétences Professionnelles et Techniques :

 Mise en œuvre des règles EHSQ (Environnement, Hygiène, Sécurité, Qualité)
 Suivi des indicateurs clefs de la sécurité, qualité et performance
 Maîtrise des opérations de maintenance de premier niveau 
 Rigueur et sens de l’organisation, esprit d’équipe, polyvalence et adaptabilité
 Une première expérience d’au moins 6 mois à CAP en tant qu’opérateur de fabrication/pesée est souhaitable


Embauche en équipe alternante – disponibilité en horaire atypique (SD/VSD..) souhaitée 

  • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
  • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.