Σύμβαση αορίστου
Vichy, Auvergne-Rhône-Alpes
Manufacturing
Full - Time
25-Sep-2023

Missions principales :

 Réaliser l’ensemble des opérations de conduite d’une ligne de conditionnement, dans le respect des règles Environnement/Hygiène/Sécurité/Qualité/Performance (EHSQP). 
 Assurer la maintenance de 1er niveau & des gestes techniques dans le respect des règles, procédures et modes opératoires EHS, de la qualité et des délais
 Conduire de façon parfaitement autonome un ou plusieurs types de lignes de conditionnement
 Alerter, corriger ou éviter des situations à risques ou des non-conformités de façon autonome, puis informer sa hiérarchie de l’action menée
 Travailler en équipe avec tous les acteurs concernés et, en premier lieu, avec les autres opérateurs de conditionnement en favorisant l’esprit d’entraide et de coopération
 S’adapter aux évolutions des normes ou modes opératoires, de l’organisation, des outils et des équipements
 Participer à des réunions, des groupes de travail ou des projets transversaux pour apporter ses propositions à l’amélioration des règles, procédures et modes opératoires de production et de l’efficacité de l’outil
 Participer à la formation des nouveaux collaborateurs par la transmission de son savoir-faire et des bonnes pratiques du métier


Compétences techniques et professionnelles requises :

 Mise en œuvre des règles Environnement/Hygiène/Sécurité/Qualité/Performance et Service au client (EHS-Q-P-S)
 Suivi des indicateurs clefs de performance sur ces fondamentaux
 Maîtrise des opérations de maintenance de premier niveau
 Capacité à se développer sur des gestes techniques 
 Rigueur et sens de l’organisation, esprit d’équipe, polyvalence et adaptabilité
 Une première expérience d’au moins 6 mois à CAP en tant qu’opérateur de conditionnement est souhaitée


Postes à pourvoir en UP2 – sur tous schémas horaires de production

  • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
  • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.