Σύμβαση ορισμένου χρόνου
Montréal, Quebec
Manufacturing
Full - Time
16-May-2024

Ton défi:

Tu auras comme principale mission de faire fonctionner les lignes de conditionnement hautement automatisées et d’appliquer les normes de qualité dans un environnement où la sécurité et la qualité occupent une place prédominante. Tu occuperas un rôle important dans la production de produits cosmétiques tel que de la coloration et des soins capillaire. Tu seras également responsable de l’entretien préventif des équipements ainsi que des ajustements en cours de production. Le tout, dans le respect des règles Qualité/Sécurité/Hygiène/Environnement et des objectifs de performance.


Ton profil

 • D.E.P. en électromécanique des systèmes automatisés 
 • Grand souci de la sécurité et qualité au travail
 • Esprit d'équipe
 • Doit être disponible sur le quart de jour, soir, nuit. Quart de travail variable 


Tes forces

 • Autonome et responsable
 • Débrouillard(e)
 • Capacité d'adaptation au rythme de travail du groupe
 • Souci du travail précis et efficace


Ce que nous offrons...

 • Salaire à l'embauche 30.72$/h 
 • Environnement de travail agréable, propre et sécuritaire
 • Possibilité d'avancement
 • Primes de quart 


Qui sommes-nous?

L'Oréal Canada est une entreprise dynamique axée sur l'innovation. Rejoignez notre équipe pour contribuer à l'influence de marques globales sur le marché canadien, ainsi que découvrir les dernières technologies créées pour une industrie en pleine évolution. L'usine de Montréal, situé à Ville Saint-Laurent, produit près de 200M d'unités annuellement, c'est une usine hautement automatisés où la sécurité et l'hygiène sont des valeurs fondamentales.  

L’Oréal Canada offre des chances égales à toutes et tous.

 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.