Σύμβαση ορισμένου χρόνου
Montréal, Quebec
Manufacturing
Full - Time
17-Oct-2023

Ton défi:

En tant que cariste, ta mission sera de conduire un chariot élévateur à fourches à volant inversé afin d’alimenter les lignes de conditionnement hautement automatisées. Tu occuperas un rôle important dans la production de produits cosmétiques tel que de la coloration et des soins capillaires.

Tu devras entre autres assurer la réception des articles de conditionnement (AC), l'identification, l’approvisionnement des lignes de conditionnement et la mise à disposition des produits finis pour l’expédition. Le tout, dans le respect des règles Qualité/Sécurité/Hygiène/Environnement et des objectifs de performance.

Tu dois posséder une solide expérience dans la conduite du chariot élévateur à volant inversé et ce, de façon sécuritaire. Il s’agit d’un poste temporaire pour une durée indéterminée.
 

Ton profil

 • DES complété
 • Expérience de 2-5 ans dans le domaine
 • Grand souci de la sécurité et qualité au travail
 • Esprit d'équipe
 • Flexibilité pour le quart de jour, soir et nuit


 Tes forces

 • Autonome et responsable
 • Débrouillardise
 • Capacité d'adaptation au rythme de travail du groupe
 • Souci du travail précis et efficace


 Ce que nous offrons...

·    Salaire à l'embauche 21,86 $/H, augmentation annuelle en décembre

·    Environnement de travail agréable, propre et sécuritaire

·    Primes de quart 


 Qui sommes-nous?

L'Oréal Canada est une entreprise dynamique axée sur l'innovation. Rejoignez notre équipe pour contribuer à l'influence de marques globales sur le marché canadien, ainsi que découvrir les dernières technologies créées pour une industrie en pleine évolution. L'usine de Montréal, situé à Ville Saint-Laurent, produit près de 200M d'unités annuellement, c'est une usine hautement automatisés où la sécurité et l'hygiène sont des valeurs fondamentales.  

L’Oréal Canada offre des chances égales à toutes et tous

 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.