Σύμβαση αορίστου
Milano, Lombardy
Digital
Full - Time
06-Mar-2024

 

🔊 Calling all innovators, disruptors, and dreamers! 📢

 

 Join L’Oréal, the world's #1 beauty company present in over 150 markets. For over 100 years, we’ve been transforming, fueled by data, tech, innovation, and science. Together, we solve complex challenges at scale, while staying true to our commitments to society and the planet.

This could be the beginning of an unbelievable journey. Career possibilities are endless – and YOU are in the driving seat. 

 

🔎 What’s in it for you?

At L’Oréal our pioneeristic and agile spirit keeps us interconnected with all métiers, all the time. Forget silos: L’Oréal allows you to be part of an immersive eco-system designed to develop expertise and accelerate your growth.

 

🦾 Ready to disrupt the future of beauty? At L’Oréal you’ll be asked to go beyond the ordinary and challenge the status quo. What do we expect from you? Be innovative, bring unexpected ideas, push the boundaries and contribute to solving complex challenges!

 

Online Brand Manager

The Role:

Digital Brand Strategy: Definition and development of the brand and category digital strategy in collaboration with the local and international marketing team, social media manager and key stakeholders to achieve the set business and equity objectives.

Owned assets management: Management of brand and category sites and properties; coordination of agencies and activities related to digital assets. Defining with the marketing team the content and distribution strategies of the same within the platforms. Control and optimisation of SEO activities and agency management.

Digital media management: management and control of digital commerce media (conversion-oriented) in relation to online business: Google Search, Amazon Search, Amazon Display, etc., measurement and follow-up of ROI. measurement and follow up of the ROI of the individual campaign and/or channel itself, agency management and coordination of digital media awareness.

E-commerce boost: Management and coordination of e-commerce channel boost activities in collaboration with the e-commerce team and the marketing team (for the product management part related to the channel). Defining and managing channel content (with a particular focus on Amazon). Monitoring the performance of paid media activity in collaboration with the marketing and ecommerce team.

 

Requirements:

 • Ability to build collaborative relationships in close partnership with internal collaborators (marketing, sales, it, communication) and external collaborators (agencies, e-tailers, influencers...).
 • Passion for Digital as a strategic lever to develop the business.
 • Respect for qualitative metrics: KPIs analysis, reporting and insight processing.
 • At least 4/5 years of experience in a digital role within an agency/media house or in-house.
 • Have a great knowledge of the digital landscape, trends, tools and network.
 • Have proven experience in e-com transformation within FMCG companies.
 • Have experience in managing cooperation with media houses/agencies/stakeholders.
 • Excellent leadership skills and influence of the target ecosystem.
 • Proactivity, entrepreneurial spirit and focus on achieving results.
 • Good communication and networking skills.
 • Fluent Italian and English.


 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.