Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Shanghai ShiShanghai
Operations
Full - Time
22-Feb-2021
 1. Routine Administration
 2. Manage the receptionist area including but not limited to phone system, visitor management and meeting room management. Backup reception if needed.
 3. , couriers / expressage handling and special deliveries upon requests.
 4. Apply office admin checklist upon departures, transferees and make sear arrangement, prepare workstation, access card, etc. for new hires;
 5. ;
 6. and all office machines and furniture;
 7. Monitor their job and facilities repairing and maintenance;
 8. ;
 9. ;
 10. Implement office administrative policies, and supervise staff on office discipline. Moreover, establish administrative standards and procedures if needed.
 11. Assist admin leader for manage and review venders/suppliers’ service, report to management on a regular basis. Provide Day-to-day admin support and implement the other assignments instructed by supervisor.
 12. er activities
 13. tion for office, like Christmas.
 14. breakfast, conference, workshop, cocktail or other less formal events.
完成其他相关工作