Σύμβαση αορίστου
Shanghai, Shanghai Shi
Supply Chain
Full - Time
07-May-2024

Key Job Accountabilities

 • Be the supply chain data and reporting analytics expert in North Asia region 
 • Collaborate effectively with diverse local teams, and understand local demands and business purposes 
 • Drive the implementation of robust data and analytics frameworks for demands collected from local teams, ensuring the integrity and reliability of all analytics initiatives
 • Champion the development of cross-region supply chain reporting, and facilitate clear communication and cooperation between technical and non-technical teams. 

Qualifications

 • Bachelor’s degree and above 
 • Minimum 5 years work experience, with solid background in data management 
 • Project management experience is highly preferred 
 • Practical knowledge in data tools (SQL, Power BI, Python, etc.) is highly preferred
 • Supply chain knowledge is preferred 
 • Solution oriented with business acumen and competency to drive changes in complex cross cultural environment 
 • Strong analytical skills 
 • Good team player 
 • Fluency in English (oral and written) and Chinese

 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.