Σύμβαση αορίστου
Goussainville, Île-de-France
Research & Innovation
Full - Time
12-Apr-2024

NOVÉAL, filiale du Groupe L’Oréal, rattachée à la Direction des Opérations et travaillant en lien étroit avec la Recherche & Innovation, développe, industrialise et sécurise des ingrédients exclusifs de performance pour répondre aux besoins des consommateurs dans le monde.

NOVÉAL met à disposition du Groupe L’Oréal des procédés industriels, innovants et écoresponsables qui répondent sur un plan environnemental et social aux aspirations du Groupe L’Oréal et des consommateurs.

Notre entité est l’atout stratégique du Groupe L’Oréal autours des « Green Sciences ». Nos expertises en Biotechnologies et Chimie Verte permettent de répondre aux enjeux de développement durable et s’inscrivent pleinement dans le programme L’Oréal for the Future.

Nos 250 collaborateurs sont répartis sur 3 sites en France :

 • Le siège social localisé au Thillay, où sont regroupées les fonctions R&D dont un pilote industriel, les fonctions supports et de direction.
 • Notre usine de Biotechnologies située à Tours, spécialisée dans la production d’ingrédients d’origine végétale et bactérienne.
 • Notre usine de Chimie Verte située à Mourenx, spécialisée dans la production d’ingrédients cosmétiques (polymères, filtres solaires, tensioactifs...).

 

Novéal recherche pour son Laboratoire Développement Analytique Qualité basé un.e Technicien.ne en Développement et Contrôle Analytique. 


Responsabilités Clefs :

Développement :

 • Mettre au point et optimiser les méthodes analytiques pour les laboratoires de recherche de Novéal tout au long des processus de développement
 • Mettre en place et transférer des méthodes spécifiques en support pour faciliter le travail de recherche des chimistes de synthèse
 • Etablir et rédiger les spécifications pour les réactifs, intermédiaires et les produits finis en vue du transfert analytique vers les laboratoires de contrôle qualité
 • Participer à l’élaboration des dossiers analytiques des produits de la phase développement à l’industrialisation
 • Prendre en charge les études de stabilité et compatibilité sur les produits intermédiaires et finaux en cours de développement  

 

 

Contrôle Qualité :

 • Analyser les échantillons de recherche des laboratoires de développement et du Pilote (Matière Première, Semi-fini, Produit fini) en respectant les protocoles définis et les critères qualité
 • Assurer une traçabilité des résultats obtenus
 • Pérenniser les procédures du laboratoire pour assurer la transmission des savoirs et savoir-faire

 

Profil recherché

De formation Bac + 2 / Bac + 3, vous maitrisez les différentes techniques d’analyse (GC, HPLC, MS, Infrarouge, UV, Potentiometrie …) et vous disposez idéalement d’une expérience de 3 ans.

 

Vous savez utiliser le logiciel Empower et êtes à l’aise avec les applications de type LIMS. 

 

Au-delà de vos compétences techniques, vous avez de véritables capacités d’écoute, d’analyse et de recul qui vous permettent de gérer de multiples problématiques. Votre relationnel sera essentiel pour être efficace et réactif dans cet environnement.

 

Le poste est basé au Thillay (95).

 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.