Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

GautengMidrand
Operations
Full - Time
11-Sep-2020

To actively support L’OREAL Manufacturing MIDRAND in attaining its business goals by following a preventative maintenance schedule

 

 • Monitoring & Maintenance of operational / plant equipment.

 • Quality controls of existing & new lines (products and equipment) to ensure optimum plan realization & reduced wastage

 • Continually provide technical advice to improve equipment performance.

 • To know, understand, adhere & operate in accordance with safety standards & procedures of the Company

 • Inventory Control / Housekeeping

 • Report outstanding or required spares / inventory

 • Interact with & guide external contractors in respect of Company rules

 • To provide maintenance support & training to production department

 PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCIES

 

 • Reliable, energetic and punctual

 • Self-starter with a keen commitment to the job function

 • Must be able to work shifts as required

 • Operational knowledge of Industrial processes, packaging & filling equipment

 • Responsible for improving the machine efficiently in the UP by managing downtimes

 • Assess and act on breakdowns and plan the maintenance tasks according to priority.

 • Report the line or equipment performance and plan tasks to improve efficiency.

 • Involved in technical upgrading of machines

 • Ability to practically identify problem areas & take appropriate corrective action

 • Must be able to do electrical wiring and installations.

 • Must be able to work out electrical overload ratings.

 • Must be able to do mechanical adjustments and installations of mechanical systems.

 • Must have very strong pneumatic skills Fault finding and commissioning.

 • Must be able to read and draw electrical and pneumatical schematics (drawings)

 • Experience and proven understanding in change overs & RCA

 • Be able to show understanding of nominal values
 • Be able to explain the machine speed and type
 • Be able to explain and know what is TPM
 • Be able to share experiences production solutions

 

 QUALIFICATIONS & EXPERIENCE  

 

 • 2-4 years’ experience in Packaging / FMCG

 • Must have Merseta accreted Red Seal Trade

 • 3-5 years FMCG environment working experience

 • 3-5 years Working for Multinational Company

 • Computer literate

L’ORÉAL COMPETENCIES

 • Acts / leads with human sensitivity

 • Displays sensitivity to our “métier”

 • Demonstrates entrepreneurship

 • Innovates

 • Achieves results, with integrity

 • Manages complexity

 • Interacts effectivelyLOreal Logo