Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Clark, NJ
Operations
Full - Time
11-Jan-2021

Experience:

 • 5+ Years experience in Industrial Quality, preferably within cosmetics and consumer goods industry
 • Knowledge of ISO Standards 9001 and GMP Standards (ISO 22716)
 • Knowledge of OTC Requirements
 • SAP Experience
 • Strong Excel Skills
 • Strong attention to detail and desire to follow procedures
 • Excellent communication skills
 • The ability to interpret data and statistics
 • Leadership and management skills

 

Travel:

 • This position requires up to 30% travel

Education:

 • Bachelor's degree preferably in Chemistry or Science

 

Section 2: Essential Duties and Responsibilities: 

Tasks, Duties & Responsibilities

 1. Lead a team of technicians, continually encouraging 100% employee engagement
 1. Participates in the recruitment and training of employees in cooperation with the Human Resources
 1. Prepare and manage the quality agreement between L’Oreal and contract manufacturers
 1. Prepare and manage technical dossier for contract manufacturers production
 1. Lead quality risk assessment  & on-boarding process at new contract manufacturers
 1. Train CMs to ensure understanding of quality requirements
 1. Participate in CM’s certification program (test delegation, control and process validation)
 1. Develop training and train quality personnel on the use of new test methods
 1. Disposition FGs, PCs, bulk, WIPs in WISE and block in FUSION if necessary
 1. Work with contract manufacturers on the status of Quality Alerts
 1. Initiate and follow up the corrective action process for nonconforming finished goods and packaging components
 1. Manage reworks (at the DC or 3rd party) - rework instructions, Traceability list, re-control, release
 1. Create purchase orders as needed ensuring to adhere to the approved budget
 1. Secure all formula information per L’Oréal’s procedures
 1. Create and implement quality procedures
 1. Support audits of the contract manufacturers
 1. Lead the approach of continuous improvement of quality: monitoring performance, analyze quality reports, monitor the change management

 

Section 3: Required Competencies:

 

Competencies

 1. Acts/leads with human sensitivity
 1. Displays sensitivity to the “métier” of L’Oreal
 1. Demonstrates entrepreneurship
 1. Innovates
 1. Achieves results, with integrity
 1. Manages complexity
 1. Interacts effectively

 

Please Note:  This job description does not list all duties of the job.  Employees may be asked by management to perform other duties.  The employer has the right to revise this job description at any time.We are an Equal Opportunity Employer and take pride in a diverse environment. We do not discriminate in recruitment, hiring, training, promotion or other employment practices for reasons of race, color, religion, gender, sexual orientation, national origin, age, marital or veteran status, medical condition or disability, or any other legally protected status.

If you require a reasonable accommodation to complete an application for a recognized disability under applicable law, please email USApplicationAccommodation@support.lorealusa.com. Please note this email will only respond to specific requests for assistance completing the application as a request for accommodation for a disability. All others will not be considered.