Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Jinan
Sales & Business Development
Full - Time
30-Oct-2020
工作职责:
1.负责所在区域的医学拜访工作,并与相关皮肤科医生建立良好关系
2.负责所在区域的医学专业传播的资源建设,创造长期业务增长机会
3.策划、组织、实施和跟进医学会议等专业传播活动。
a) 高效的对医生进行专业传播,推进品牌的医学培训和发展
b) 支持专业医学会议
c) 向皮肤科医生和患者介绍产品的功效,并组织抽样调研等医学研究。
4. 相关区域的医学专家(KOL)的管理,建立并及时更新KOL档案
5.为内部和外部客户提供教育和培训的医学资源
6.确保所有活动和事件完全符合公司合规政策和执行质量标准,符合中华人民共和国法律法规和所有相关行为准则。