Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Shanghai ShiShanghai
Others
Full - Time
03-Nov-2020

上级:修丽可医学事务与培训部负责人

下级(直线或虚线):修丽可专业渠道医美讲师团队

职责描述:

1.识别认知与教育需求(医美医生和患者);

2.发展修丽可专业渠道团队的技能,

3.医美教育活动的设计、跟进;

4. 开展线上线下教育平台

任职要求:

客户群:

内部:修丽可专业渠道医美讲师团队、修丽可专业渠道销售团队

外部:主要针对非公立医疗机构性质的医美诊所、门诊和医院。