Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Shanghai
Digital
Full - Time
27-Jul-2020

Core responsibilities include :

 • Develop quality reporting capability at corporate level
 • Provide actionable insight from data sets and add value to business by telling story with data to influence stakeholders
 • Ability to use visualization/ reporting tool to demonstrate findings from analysis
 • Leveraging data and analytics to connect the impact of marketing tactics on business and financial outcomes in the short and long term
 • Identify and implement new KPI tracking that align with business directions
 • Producing industry and competitor analysis to help media investment decisions
 • Confident with the techniques of analysis in large data set, e.g. extrapolation and forecasting techniques, statistical analysis (hypothesis testing, regression)

 • Ability to communicate models/findings/algorithms clearly to both technical and non-technical audiences

Requirements :

 • Persistent and detail-oriented
 • Good communication skills
 • Problem solving skills and business acumen
 • Least 2-3 years of experience in data related role at brand side or business insight agency

Qualification and Skills:

 • Good writing, speaking and listening in both English and Chinese
 • Experience with Excel, Tableau, Power BI or other reporting tool is required
 • Experience of R or SPSS or Python etc. is plus
 • Experience in advanced marketing analytics project is plus (marketing mix model, attribution, T/B testing etc. )
 • Experience in Ali databanks is plus