Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Shanghai
Digital
Full - Time
08-Feb-2021

Overall requirements for both functions:

  • Good communication skills
  • Problem solving skills and business acumen
  • Good writing, speaking and listening in both English and Chinese
  • Good at PPT & Excel
  • Persistent and detail-oriented


Performance media

  • 2-8 years in performance media background (agency or inhouse for AM/M; Media or Agency for SE)
  • At least 2 years of hands-on experience for Performance media like DSP, RTB media
  • For AM/M, the candidate must recently working on performance media (not working experience in the long past)