Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Vienna
Sales & Business Development
Full - Time
02-Nov-2020
Wir verstärken unser Team der Professional Products Division! Starte jetzt Deinen neuen Job als 


EDUCATION DEVELOPER (m/w/d)

Als Education Developer verbindest Du Fachkenntnisse mit kreativen Ideen und unternehmerischem Denken. In dieser Rolle entwickelst und erweiterst Du aktiv das digitale und stationäre Lernprogramm mit dem Fokus auf die Entwicklung unserer Kunden. Darüber hinaus unterstützt Du unser Marketing- & Außendienstteam, gestaltest und übersetzt neue Lerninhalte für unsere 24/7 Lernplattform und führst selbst Trainings durch.

Was Du mitbringst

# Abgeschlossene Frisörausbildung mit mehrjähriger Berufserfahrung
# gutes Branchen- & fachliches Know-How
# Interesse an der aktiven Entwicklung unserer Kunden inkl. individueller Kundenbetreuung
# Erfahrung in der Entwicklung neuer digitaler & stationärer Trainings und Seminartypen
# Offener Mindset speziell für neue Trends
# Engagierte, kreative Persönlichkeit  mit ausgeprägter Kommunikationsfähigkeit
# Sehr gutes Auftreten, hohe Kunden- und Serviceorientierung
# Gute Kamerapräsenz für digitale Trainings
# Technische Affinität für Video-/Fototools & Spaß damit zu arbeiten
# Digitales Know-How (Facebook, Instagram)
# Genauigkeit, Eigeninitiative und Selbstorganisation
# Hohe Flexibilität und Reisebereitschaft sowie einen Führerschein der Gruppe B
# Gute MS-Office- und Englischkenntnisse


Was auf Dich wartet

# Herausforderung, Motivation und Abwechslung
# Ein individuell auf Dich abgestimmter Trainings- und Entwicklungsplan
# Ein dynamisches, professionelles und inspirierendes Arbeitsumfeld
# Vielfältige Sozialleistungen und Karrieremöglichkeiten eines renommierten internationalen KonzernsDie Jahresbruttovergütung beträgt in Abhängigkeit vom Qualifikationsprofil mindestend € 38.000,-, darüber hinaus ist ein variabler Vergütungsanteil sowie weitere freiwillige Vorteilsleistungen vorgesehen.