Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Ho Chi Minh City
Marketing
Full - Time
06-Jan-2021
A/ KEY JOB ACCOUNTABILITIES:

Define and guide the country brand strategy consistent with the international brand positioning and the country’s priorities to contribute to continued growth of the brand and the consumer relationship.
- Define the strategic directions and the 3-year marketing plan, guide portfolio priorities (new launches, pillar products’ renewal and animation of core catalogue) 
- Steer the collection and analysis of consumer and market insights, share findings with the zone to ensure the consistency of new product development with the country’s needs 
- Take ownership of international launches and create the right angle of attack locally to build integrated, engaging consumer brand experiences locally. Supervise the entire development process and the respect of deadlines 
- Manage the budget (sales forecast; price strategy, profitability of the brand, P&L, etc.) 
- Lead the marketing mix strategies (IMC/360/Digital/Retail) and the adaptation of communication (imagery, digital, point of sales) 
- Mobilise other departments (sales, logistic, education, etc. ) and partner agencies to develop a broader business strategy 
- Define clear messages to present to top management and accompany the teams in the preparation of meetings 
- Build, develop and manage your team, train them and develop their marketing expertise and know-how
- Own the brand patrimony, guarantee the brand identity: ensure that all actions are in line with the sense of purpose while nourishing the brand
- Translate the brand’s sense of purpose into a retail strategy for the country (services, advice, etc.) 
- Influence the B-to-B strategy working hand-in-hand with the retail and education team, lead the roll-out of retail material (service, advice, etc.)

B/ PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCES:

MARKET & CONSUMER INSIGHT 
• Identifies market drivers 
• Translates trends and consumer knowledge into meaningful insights 

BRAND DEVELOPMENT 
• Thinks brand strategy 
• Imagines disruptive products & services 
• Develops integrated campaigns that work 
• Integrates retail & shopper expertise 

ACTIVATION EXCELLENCE 
• Delivers excellence with agility and rigor 
• Integrates sustainable, business consciousness 

COLLABORATIVE LEADERSHIP 
• Creates collaboration for bigger success 
• Shares & leverages best practices