Πρακτική Άσκηση
Settimo Torinese, Piedmont
Supply Chain
Full - Time
16-Jun-2024


 


immagine

🔊 Calling all innovators, disruptors, and dreamers! 

 

Join L’Oréal, the world's #1 beauty company present in over 150 markets. For over 100 years, we’ve been transforming, fueled by data, tech, innovation, and science. Together, we solve complex challenges at scale, while staying true to our commitments to society and the planet. 

This could be the beginning of an unbelievable journey. Career possibilities are endless – and YOU are in the driving seat.  

 

🔎What’s in it for you? 

At L’Oréal, our pioneeristic and agile spirit keeps us interconnected with all métiers, all the time. Forget silos: L’Oréal allows you to be part of an immersive eco-system designed to develop expertise and accelerate your growth.  

 

 Ready to disrupt the future of beauty? At L’Oréal you will be asked to go beyond the ordinary and challenge the status quo. 

What do we expect from you? Be innovative, bring unexpected ideas, push the boundaries, and contribute to solving complex challenges! 


 

For our Plant we are looking for an Intern to join the Manufacturing Supply Chain team.

 

The candidate, with the company tutor, will follow a training path aimed to understand the dynamics and production processes of the industrial supply chain, participating in some transversal projects in launches of new make-up and haircare products.

 

Key responsibilities

 • Support in the launch and development of a new product from an industrial point of view, collaborating with the team and interfacing with different stakeholders inside and outside the Plant
 • Renewal of the components and formulas of the products in the catalogue to bring them into compliance with the law
 • Follow up and support in managing substitutions according to production planning
 • Support in the management of the decoration flow
 • Analysis and reporting activities

 

Requirements

 • Bachelor’s or master’s degree in Management and/or Industrial Production Engineering, Business Administration
 • Fluent in Italian and English (French is a plus)
 • Complete mastery of Microsoft Office programs (knowledge of SAP will be considered a plus)
 • Strong interest for the Operations world
 • Involvement and motivation to work in a team
 • Method and Organization

 

Rewards and Perks

 • Monthly EUR 1000/gross allowance & free access to the company canteen
 • Friendly and dynamic work atmosphere in the diverse environment of the market beauty leader
 • Unlimited access to the L'Oréal e-learning platform to boost your competencies


Type of offer: 6-month full-time internship in presence

Place of work: Settimo Torinese (TO)

Start: September 2024

Do you think you are a good fit? Apply now! 

 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.