Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Clark, NJ
Operations
Full - Time
09-Feb-2021

POSITION TITLE:  Manager – Supply Chain Supply Planning Analytics  

DEPARTMENT: Corporate Supply Chain

LOCATION:  Clark, NJ 

 

POSITION PURPOSE: 

L’Oreal is creating a data-driven competitive advantage through solid foundations and use cases at scale. Analytics is a key enabler of this transformation. 

As a member of the Corporate Supply Chain Analytics Team, this role will support the long-term strategy, direction and vision of our End to End Supply Chain Team by developing and implementing business solution tools that create actionable insights and encouraging a data driven culture in Supply Planning. This role will work to develop and support harmonized tools and reporting across divisions to facilitate greater accessibility to information and drive decisions at all levels of the Supply Planning organization and L’Oreal Leadership teams. You will play a key role in the multi-year transversal Supply Chain transformation to improve performance of Supply Chain across North America. 

 

ESSENTIAL FUNCTIONS AND BASIC DUTIES: 

 
 • Ability to collaborate with and influence divisional and factory planning teams to align on harmonized analytics and reporting approaches that drive value capturing insights and actions across LUSA 

 • Lead cross functional project teams to implement advanced analytic and reporting tools across the NA Factories and OMA 

 • Develop executive level analysis and reporting to support S&OP meetings with senior management including within Operations and Divisional Marketing , Sales and Finance Leadership.  

 • Identify areas of opportunity to drive agility and reduce non-value work within Supply Planning by creating or enhancing tools and reports in areas such as stock equations, shortages, arbitration, capacity, and service. 

 • Design and document specifications for new reporting and tools utilizing and enhancing the current best practices in the divisions and DGO and by gathering input from all stakeholders. 

 • Represent the Supply Planning function in working with IT to develop BI data sources and define common KPI calculation and data rule definitions as well as update or eliminate legacy data and KPIs no longer in use. 

 • Create data visualizations, such as PowerBI dashboards, to facilitate business decisions and root cause analysis. 

 • Responsible for leading the roll-out of reports and tools within Supply Planning including testing, piloting, and training. 

 • Become the business owner of the tools and reports within Supply Planning and serve as the subject matter expert including modifying them as business changes occur, reviewing user requests, incorporating enhancements and being responsible for the timeliness and accuracy of the information. 

 • Foster change management through training, documentation and coaching. 

 • Proactively drive change within the organization to improve data quality and accuracy in reporting. 

 • Coordinate and participate in cross functional project teams, including serving as a liaison to the DGO and assist in L’USA rollouts of DGO policies and tools. 

 

QUALIFICATIONS AND EDUCATIONAL BACKGROUND 

 • Bachelor’s degree required in business related field, preferably Supply Chain or Information Systems  

 • 5+ years Supply Chain experience preferably in CPG industry 

 • Experience in working with large data sets and conducting analysis 

 • Strong collaboration skills and demonstrated strengths working across groups 

 • Broad understanding of Supply Chain operations and supporting systems. 

 • Strong organizational skills with the ability to prioritize, handle multiple tasks and work independently 

 • Ability to synthesize information and create a clear synopsis of key issues. 

 • Excellent communication skills.  Proven ability to effectively communicate with all levels of the organization and our suppliers. 

 • PowerBI dashboard creation experience 

 • Advanced Excel experience (pivot tables, databases, macros, etc.) 

 • SAP (or other systems as applicable) and programming such as SQL and Python experience a plus. 

 

We are an Equal Opportunity Employer and take pride in a diverse environment. We do not discriminate in recruitment, hiring, training, promotion or other employment practices for reasons of race, color, religion, gender, sexual orientation, national origin, age, marital or veteran status, medical condition or disability, or any other legally protected status.

If you require a reasonable accommodation to complete an application for a recognized disability under applicable law, please email USApplicationAccommodation@support.lorealusa.com. Please note this email will only respond to specific requests for assistance completing the application as a request for accommodation for a disability. All others will not be considered.