Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Shanghai
Communication
Full - Time
05-Jan-2021
  • Takes care of the drafting of IT communication / transformation documents (presentations, summary notes, etc.).
  • Handles and supplies the IT communication / transformation activity's monitoring and reporting, and analyzes the data produced.
  • Distributes analyzed and summarized IT communication / transformation information to the people concerned.
  • Participates certain IT communication initiatives/activities planning & execution, collaborating with the internal / external stakeholders.
  • Minimum 10 years’ work experience, preferable with consulting background.
  • Good communication in English as mandatory.
  • Direct reporting to the director of APAC regional IT transformation / CIO office function team.