Σύμβαση αορίστου
BANGKOK, BANGKOK
Retail
Full - Time
30-Jan-2023

·       Generate sales to achieve target by 100% according to the regulation and adaptation to new sale channel.

·       Follow Brand standard service and selling steps to ensure customer satisfaction.

·       Master on daily operations at point of sales (POS), POS system, Activity. In cooperate with OMNI Channel as Pick from Store etc.

·       Follow brand CRM procedures to recruit and loyalize customers via different touchpoints.

·       Ensure on Store Readiness as store quality, Stock level, merchandising and cleanliness of the store.

·       Active on social :  BA Formal account for Product & Brand content

·       Responsible to acknowledge/record all customer complain and issues.

Ability to work in fast-paced, demanding and dynamic environment

Ability to connect sincerely and authentically in person and virtually, verbally and in writing.

Proficient in operating work-related software/ social media platform – Digital Savvy

Able to work on digital platforms and is agile in learning new work tools. Can switch from one touchpoint to another fluidly.

Ability to handle difficult situations in an empathetic way physically or virtually

Agile to conduct multiple conversations + Good level of writing skills

Strong performance on Make up and contribute key asset to build up Make up business as Tutorial, Tip clip, Swatch, Look creator

  • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
  • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.