Σύμβαση αορίστου
Pau, Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
Manufacturing
Full - Time
06-Jun-2024

NOVEAL, filiale du Groupe L’Oréal, rattachée à la Direction des Opérations, industrialise des ingrédients innovants en chimie verte et en biotechnologie. NOVEAL est forte d’une recherche et d’une expertise en développement de procédés innovants selon une méthodologie intégrant les paramètres d’écoconception permettant de fournir durablement le groupe en grands actifs propriétaires (ProXylane, Life Plankton, Mexoryl SX, Stemoxydine, Carmin R, SRS…) et s’inscrivant ainsi pleinement dans le programme SBWA. 
 

Notre métier : 
 
Concevoir des procédés industriels innovants dont la valeur sociale et environnementale sur le long terme est avérée et perceptible par les consommateurs citoyens. Accompagner ces procédés d’un discours accessible et d’un socle d’argumentaires technique et social. 
 
NOVEAL est une entité stratégique du groupe L’Oréal sur l’ensemble de ses métiers (skin care, hair care, hair color, make-up, …) et de ses divisions (R&I, Produits Grand Public, Produits Professionnels, L’Oréal Luxe, Cosmétique Active). L’objectif de NOVEAL est, entre autres, de soutenir le déploiement des grands actifs propriétaires du groupe dans un maximum de marques et de zones. 
 
NOVEAL recherche pour son site de production spécialisé en chimie fine et basé dans le Sud-Ouest à Mourenx, près de Pau un(e) MAGASINIER 
 
Vos principales missions seront les suivantes :  
 
- Réception de matières premières (palettes ou citernes) et emballages,  
 
- Identification,
 
- Prélèvement d’échantillons issus des réceptions pour les faire analyser au laboratoire qualité,  
 
Expédition de marchandises dans le respect des exigences réglementaires,

Préparation des produits finis pour l'expéditions (dépose, filmeuse, cerclage, etc.),


Participer au maintient ORP des espaces de stockage,

 
Vous intégrerez une équipe de 9 personnes et serez rattaché(e) hiérarchiquement au Responsable Magasin et Responsable Flux du site.  
 
Vos horaires seront en 2X8 du lundi au vendredi.

  • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
  • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.