Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Shanghai ShiShanghai
Research & Innovation
Full - Time
20-Mar-2020Do you like diving into physico-chemistry / biology / data sciences / materials science top challenges ?

Then L'Oréal Research & Innovation might be exactly the place you have always been looking for !
For more than hundred years, L’Oréal believes that beauty needs Science. In a world now transformed by digital technology and the emergence of new scientific Domains, we are confident in our ability to turn these opportunities into major innovations, closely linked to the new consumer expectations all over the world. Science & Technology are allowing us to invent safe, trustable, sustainable & responsible beauty products and experiences that will change people’s lives.
L’Oréal R&I has continuously invested upstream in its research with a high level of ambition. Our 3800 L'Oréal R&I people are talented and highly skilled, located in major markets, working in a cooperative way, opened to the world. 

As part of the R&I 360 deployment, the Formulation Sciences and Processes Invention Domain work on inventing technology platforms in order to boost the performance of our materials, with a focus on the microstructural design of deposits, active formulations and Beauty 2030 challenges.


We are looking for an entreprenarial Research Engineer to onboard on this thrilling adventure

  • Develop, implement and industrialize artificial intelligence models in response to our innovation needs

  • Find, extract, retrieve, organize and structure data, coming from heterogeneous sources,

  • Develop and evaluate models in multiple environments: cloud server, GPU, embedded on device,

  • Communicate in order to contribute to the influence of our activity (internally and externally)

  • Work as expert and internal partner in image processing, algorithm and other data processing methods in R&I China to support labs and PPE for innovation delivery. Make preemptive, proactive statistical inputs to projects and functions/métier.

  • Be involved of Computer Vision related tasks in R&I China, introduce cutting-edge algorithms in product optimization, performance evaluation, process automation and tech innovation. Identify, develop and test useful models in response to business objectives with regards to real-world constraints.

  • Support in routine data analysis and visualization for different métiers

  • Support in signal and image processing/analysis  • 2-3 years of experience in the field of Machine Learning and/or Computer Vision and/or Text Mining
  • You have a degree (Master as must-have, PHD nice to have), in one of the following disciplines: computer science, artificial intelligence, applied mathematics, applied physics, engineering, or related fields.
  • You have experience with machine learning, and deep learning in particular (CNN, RNN, LSTM, Auto-Encoder, GAN, etc.).
  • You have a good command in our Python stack: Scikit-Learn, Keras, PyTorch, Tensor Flow, Numpy, Pandas, etc.
  • You can easily combine mathematical modeling and software development
  • You have redeveloped and/or improved standard models
  • You feel confident in working on Linux, including basic shell commands

  • You have an entrepreneurial spirit and drive your projects to their completion

  • You are pragmatic and your choices are determined by the satisfaction of the user’s needs

  • You can manage priorities

  • You speak English well
     • An enthusiastic, curious, creative person, who is always on the lookout for new technologies and methodologies
     • You want to develop and enrich your expertise through teamwork

     • You are very proactive

     • You like bringing your ideas face to face with a challenging environment