Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Santiago (Santiago Metropolitan)
Human Resources
Full - Time
18-Nov-2020


“Ser parte de L´Oréal Chile es estar comprometidos con la Diversidad & Inclusión en sus infinitas formas de belleza, personalidades, culturas, etnias, origen, identidad, religión, edad y discapacidad”.

Estamos en búsqueda de un Learning & Culture Specialist para nuestra División de Recursos Humanos, con experiencia en posiciones similares de 2 - 3 años y con inglés avanzado.

Responsabilidades Claves: 

- Implementar la estrategia local de Diversidad e Inclusión, para continuar el posicionamiento de L’Oréal Chile como un referente en el mercado local.

- Identificar necesidades de Learning, diseñar y ejecutar los planes de formación y desarrollo a nivel compañía, acelerando el Upskilling de los colaboradores y promocionando un “Mindset” de aprendizaje continuo.

- Ser un socio estratégico del negocio acompañando los procesos de cambio organizacionales.

Requerimientos:

  • Carrera de Ingeniería Comercial, Psicología o afines.
  • Experiencia en cargos similares de 2 - 3 años.
  • Inglés Avanzado.

¿Qué estás esperando para ser parte de L´Oréal Chile?