Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Dubai
Sales & Business Development
Full - Time
27-Sep-2020


DUTIES AND RESPONSIBILITIES

 • Manage, Monitor & Develop a portfolio of key retailers in accordance with the strategy of the division
 • Full accountability of Invoicing sales & Net sales
 • Create annual business plan to achieve agreed growth (sell-in, sell-out, stock in trade etc.)
 • Drive profitability of the accounts P&L and follow up on ROI/Revenue growth management and gross margin  
 • Lead all negotiations with retailers on annual contracts, key launches, share of space, activity plan, payments & collection
 • Establish and develop partnerships and strong relationships with key stakeholders and conduct QBRs
 • Participate in the commercial strategy, trade marketing, forecast and finance & credit alignment meetings
 • Conduct thorough analysis to track key accounts performance (sell in- sell out)
 • Cascade commercial plans to the team and ensure execution excellence.
 • Ensure commercial objectives and KPIs are clearly set for the team and monitored on a monthly basis

KNOWLEDGE AND EXPERIENCE

 • Master commercial fundamentals
 • Up-to-date with market, consumer & competitors 
 • Pursue turnover and profit optimization
 • Customer centric approach
 • Monitor sell in and sell-out excellence and drive business with retailers
 • Negotiation and ability to build selling proposition and create win win situations
 • Support company image and position in the market and ensure ethical compliance 

SKILLS AND ABILITIES

 • People Developer
 • Integrator
 • Entrepreneur
 • Ability to work under stress
 • Opportunist