Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Abu DhabiAbu Dhabi
Others
Full - Time
04-Feb-2021

Commercial Intern:

  • Follow up activity plans on monthly basis with distributors of Kuwait, Qatar, Oman and Bahrain
  • Update Secondaries sales reports and adjust the phasing plan. Develop new formats for the sales analysis by brand, by franchises
  • Validate Promo Plans by mechanic by month maintaining a 4 months horizon and controlling the promo sales weight and promo on budget
  • Monitor and share analysis of stocks coverage by SKU with distributors
  • Follow the forecast process on monthly basis
  • Monitor the weighted distribution by sku by door to maximize distribution in the market
  • Assist in servicing distributors and other department’s daily needs
  • Monitor and share best practices of Distributors with internal departments on quarterly basis