Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Dubai
Finance & Controlling
Full - Time
10-Feb-2021
  • Gross Margin construction GCC level (3 BUs + NYX) for each trend and budget

·       PVIS

·       COS variance

·       PIGS

·       Transfer Prices

·       Royalties

·       Obsolete / Slow movers

·       Physical Distribution

  • Pricing process and pricing validation (launches & promo).
  • Brand and category performance analysis with focus on S21 approach.
  • Monthly reporting book.
  • P&L consolidation for Trends and Budget constructions (retro planning / alignment with “cadrage”).