Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

DubaiDubai
Sales & Business Development
Full - Time
11-Nov-2020

JOB OVERVIEW

JOB TITLE

Business Analyst Intern

COMPANY

 LUAE

FUNCTION

UAE Commercial Team

DIVISION

CPD

BRANDS

All

JOB LOCATION

Dubai

JOB LEVEL

Entry level / Mid-career

REPORTS TO

Business Development director

NO. DIRECT REPORTS

Direct: 0

Indirect: 0

GENERAL DESCRIPTION

The business analyst has to be the centre of our business intelligence for sell in and sell out, sharing all insights with the wider cross-functional teams in order for them to drive actionable plans. Covers total GCC

SALARY RANGE

 

POSITION DETAILS

Permanent    Temporary    Intern

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

 • Provide Data driven findings.
 • Cleaning and preparing data for analysis
 • Exploratory data analysis
 • Building and testing various modelling methods
 • Communicating and visualizing results
 • Maintain and update existing reports based on routine schedules.
 • Define user requirements and develop new reports.
 • Developing tools that aid business tracking of sell in and sell out in a clear and timely way
 • Integrating the use of current business tools available along with unique solutions for specific business cases
 • Constantly seeking ways of better and more efficient data management either through new processes or tools

KNOWLEDGE AND EXPERIENCE

 • Experience in roles handling significant amounts of data which need to be simplified ideally close to real business cases
 • Intermediate Excel and Microsoft Access skills required
 • Written and spoken English

SKILLS AND ABILITIES

 • Analytical with strong excel skills coupled with the ability to draw summaries from large data sets, taking out the ‘so what’
 • Strong sense of urgency and timely delivery
 • Can remain close to the business dynamics in order to understand the context of analysis
 • Continually seeking to perfect and improve current processes and databases to increase business usability and insight
 • Attention to details

STAKEHOLDERS

INTERNAL

Commercial team, marketing, commercial

EXTERNAL

 Clients data teams

PERSONAL COMPENTENCIES

As per above