Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

DubaiDubai
Marketing
Full - Time
04-Feb-2021

Interior Designer or 3D visualizer

Desired Skills:

·       Strong level in interiors 3Ds + Rendering

·       Basics knowledge of AutoCAD

·       Creative, thinks out of the box and keep up to date with current design trends

·       Good level of Photoshop -  InDesign& Illustrator are a plus

Responsibilities:

·       Producing 3D renderings

·       Able to understand and follow hand-drawn sketches

·       Understand and is able to follow technical drawings such as elevations, sections and floor plans

·       Producing technical drawings under the guidance of the design manager

·       Good speed, organized and capable to stick to deadlines

Softwares:

·       Sketchup with Vray (preferred)

·       3D max or Rhino

·       Lumion is a plus

·       Photoshop

·       InDesign & Illustrator are a plus