Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

MakkahJeddah
Marketing
Full - Time
17-Dec-2020

DUTIES AND RESPONSIBILITIES:

-           With market, shopper and consumer knowledge translate the brand ambitions and ATL plans into on-ground activity calendars - when the big moments are, suggested level of support by retailer

-          Lead the continual review of promo strategy by channel by retailer, with inputs from other functions, in order to shape the promo plan accordingly

-          Ensure the smooth and timely production of all POSM for UAE, ROG & KSA finding efficiencies in spend whilst upgrading our on-ground presence

-          Manage activity plan on-ground implementation ensuring excellence in execution (POSM, promo mechanics, planograms)

-          Ensure POSM budget spend is as per the alignment with finance with no overspend

-          Design differentiated plans by retailer covering activities, exclusivities, digital support…

-          Evaluate Activations ROIs and Share learnings, Best Practices & Competition Activities

-          Manage Trade Marketing communication with Commercial & Distributor Teams

-          Build, apply and track Window consistent 3D design planogram and artwork aligned with brand strategy

-          Read and analyze Sell-out reports and suggest best product placement plans per SKU for top performers and slow movers.

-       Co-Creating relevant Marketing Campaigns & different activations to be more Oriented for the Saudi Market.

KNOWLEDGE AND EXPERIENCE :

Education/ Qualification : Bachelor / Masters Degree

Experience : 2-5 years Minimum 

Professional Competencies : 

-          Understands and integrates market & category’s specificities of Beauty

-          Experienced in defining customized strategies by retailer and translating them into actionable plans

-          Used to being the communication interface with different stakeholders (commercial, procurement, distributors, marketing…)

-          Able to drive strategies from data analysis (sell-out, promo, ROI etc..)

-          Understands customer path & shopper experience, ensures POSM designs are shopper centric and cost efficient

       -     Builds customized activity calendars and ensures excellence in execution

-     Acts as business driver, works well in cross-functional teams

SKILLS AND ABILITIES :

·       Achievement drive and initiative

·       Analytical thinking and problem solving

·       Communication

·       Knowledge of time, planning, organizing, anticipating and concern for quality

·       Partnering and team working

·       Brand and category strategy

·       Negotiation skills

·       Commercial flair and presentation skills


PERSONAL COMPENTENCIES:

-  Customer relationship

-   Innovation

-   Performance monitoring

 

(Written & spoken language : English & Arabic)