Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Jeddah
Marketing
Full - Time
05-Nov-2020

TRADE MARKETING GRADUATE PROGRAM

A Graduate Program at L’Oréal Middle East will allow you to gain a strong professional experience, learn and connect with the best in industry! Come & join one of our Operations teams for a 6-12 months assignment.

Duties and Responsibilities:

- Set a yearly BTL calendar in alignment with new marketing launches calendar across the assigned categories & brands

- Manage the yearly BTL budget's phasing and allocation

- Overlook the production of POSM and ensure on time delivery and dispatch to the country in time for the launch

- Implementation in the market in line with the launch and communication guidelines

- Assess ROI on our trade spend through analysis

- Consolidate merchandising needs from all markets and define their universe

- Ensure the implementation of merchandising & POS materials to answer the local marketing plans needs

- Monitor & Report Listing & Distribution file to ensure distribution of new launches and pillar products


 

PROGRAM REQUIREMENTS & DETAILS

  • You must be a fresh graduate (less than 2 years)

 

Ready to start your L’Oréal adventure? Let us know more about you by applying now to this offer!