Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Jeddah
Finance & Controlling
Full - Time
09-Feb-2021
Duties and Responsibilities 

 • Responsible for Gross to Conso Net Sales and Gross Margin lines of the P&L. This includes the below major tasks:
 • Budget / Trend / Monthly reporting of the above lines in all financial systems
 • Driving the monthly sales forecast along with Demand Planner's and commentary on gaps
 • Turnover close follow-up in collaboration with Commercial teams
 • Commercial Investment Management
 • Business Partner role to the country BUD, ensuring division's vision and adequate controls are adhered (making the right investment decision)
 • Follow-up trackers and review meetings
 • Customer Profitability analysis and reporting
 • Control on stocks with Stock Equation file
 • Periodic Analysis and presentation of the key results to Mancom
 • Credit Risk Management: in collaboration with KSA Partner, monitor the situation and report if major risk compromising the turnover
 • Responsible for monitoring of Stock in trade
 • Anticipation of any other Risk and Opportunities
 • Compliance monitoring, ensuring processes respects Group Norms
 • Excellence in Finance: Continuous Improvement approach, full implementation of group tools and process