Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Jeddah
Marketing
Full - Time
05-Oct-2020
GENERAL DESCRIPTION: 

Lead the team of Trade Marketing Executives and Retail Design Manager in order to drive our category strategies and ensure they are effectively planned and implemented in the trade by aligning with the Channel managers and Accounts.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES:

Lead the channel Trade marketing executives to:

Define our category strategies - Combine market, shopper and consumer knowledge to build the strategies for category growth

Translate the brand strategy to a channel strategy and priorities by account

Dictate the activity plan by brand – promo mechanics (in partnership with RGM and as part of a continual process), manage exclusivity and differentiation across accounts, full aligned per campaign to marketing plan

Become the experts on the category through understanding of market dynamics and brand performance – both on ground and quantitative data

Deliver our brand vision in store through POSM across the trade – from budget planning to production to implementation

Experience in business development and/or shopper marketing/insights roles