Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

London
Human Resources
Full - Time
02-Nov-2020

The world leader in beauty, L’Oréal is present in 130 countries on five continents. Our 35 international brands have allowed us to devote ourselves solely to one business: beauty, with a mission to provide the best in cosmetics innovation to all women and men around the world. We want to bring beauty to all people. Our ambition by 2020 is to win over another one billion consumers around the world by creating the cosmetic products that meet the infinite diversity of their beauty needs and desires through continued digital innovation. L’Oréal encourages diversity and sustainable, ethical sourcing for all our products and we have reduced our emissions by approx. 50% since 2005.  Our brands are leaders in beauty, and we are looking for you to lead the change you want to see in L’Oréal.                                                         


Subject Matter Expert – Reward & Onboarding

L’Oréal is entering an exciting new phase as part of its People roadmap,  with the overhaul of its existing HR architecture and the roll-out of SuccessFactors.  This project is key to L’Oreal’s HR transformation strategy, enabling L’Oreal to reinvent the way all people activities are managed.

L’Oréal UKI has been selected as one of the pilot countries to lead and deploy the new HR system, and is looking for a Subject Matter Expert in Reward and Onboarding to join the People Tech Team.

As a Subject Matter Expert (SME), your role will be key in ensuring the project’s success, as you will  actively contribute to the design and development of the Reward and Onboarding modules in close collaboration with the Global Stream Leaders, SME’s from the US and Colombia, the UKI People Tech team, and other key internal stakeholders. 


YOU WILL...

Be the subject matter expert for Reward and Onboarding:
Conduct gap analysis between current processes and system capabilities
Work in close collaboration with the HR Leadership Team to define the future processes and ways of working,  taking into consideration system capabilities
Lead and own the design of processes and sign-off design workbooks
Identify risks and support in decision-making
Provide input into local data structures, fields and usage
Ensure the correct implementation and roll-out of modules:
Review workflow and integration scenarios
Perform testing
Carry-out data validation
Execute user acceptance tests (UAT)

Actively participate in the change strategy:
Anticipate areas for change
Contribute to the change management and communication strategy
Prepare and roll-out trainings and communication plans

YOU ARE...

Organised: You love a list and have strong planning and organisation skills – with the ability to re-prioritise as required.

Measured: We want to track the success of our campaigns and initiatives so projects must be able to show ROI.

Accurate: You have the ability to work to a high degree of accuracy and meet deadlines.

Entrepreneurial. Every day, you spot opportunities to drive growth for our brand and our customers, making sure the good name of our brand is always protected.

Super creative: Whether it be in overcoming challenges or creating artwork for your channel, creativity is our back bone, and we love new ideas.

Proactive and Open: L’Oreal is for the pioneers, which means embracing new ideas, challenges and change with positivity and a hands on approach.

Teams are the new heroes: There is no better feeling than being part of a successful and dynamic team, so even if you are Superman or Wonder Woman, you recognise that teams are the real heroes.

Only Human: we all make mistakes, but you are not afraid of failure. You learn and show how the experience has helped the business learn for the future and benefitted all.

Ambitious: You crave success and L’Oréal is the ultimate place to achieve your dreams. We will support you all the way and make sure you have the support and development in place to help you succeed.

You. You are real. And you’re true to yourself. We cherish and celebrate diversity so you will feel right at home whoever you are.


YOU HAVE...

Reward expertise – master operational processes, tools and  Reward policies
Ability to reason from multiple perspectives and solve complex problems
Agility and resilience 
Strong interpersonal skills 
Collaborative mindset
Ability to influence stakeholders