Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

London
Research & Innovation
Full - Time
14-Oct-2020

The world leader in beauty, L’Oréal is present in 130 countries on five continents. Our 32 international brands have allowed us to devote ourselves solely to one business: beauty, with a mission to provide the best in cosmetics innovation to all women and men around the world. We want to bring beauty to all people. Our ambition by 2020 is to win over another one billion consumers around the world by creating the cosmetic products that meet the infinite diversity of their beauty needs and desires through continued digital innovation. L’Oréal encourages diversity and sustainable, ethical sourcing for all our products and we have reduced our emissions by approx. 50% since 2005.  Our brands are leaders in beauty, and we are looking for you to lead the change you want to see in L’Oréal.


Regulatory Advisor

We are looking for a Regulatory Advisor to join our team from January 2021.

You will be responsible for UK REACH registration activities for the Group’s UK substance portfolio and become an expert in this area. This role reports into the Head of Regulatory Affairs and is part of the UK Scientific and Regulatory Affairs team who work across all L'Oréal UK & Ireland brands and divisions.


YOU WILL...

PURPOSE:

To provide regulatory support and advise the business on matters relating to UK chemicals legislation. The Regulatory Advisor will protect L'Oréal UK’s license to operate in marketing innovative beauty care products  by ensuring compliance with UK chemicals legislation.

KEY ELEMENTS OF THE ROLE:

A fast-paced collaborative environment working with multiple parts of the business. The team is an integral part of the business whose role is ever-changing to meet the needs of the business and our consumers.

The role will involve:

Developing knowledge and understanding of upcoming UK and existing EU chemical regulatory frameworks, ‘UK REACh’ and ‘EU REACh.’
Daily interaction with European REACH regulatory teams and external consultants to prepare registration dossiers.
Coordinating with analytical and consultant teams to prepare reports.
Reviewing substance registration dossiers (including chemical safety reports etc.) prepared by service providers.
Registering substance dossiers with UK REACh IT and update these as required.
Providing regulatory intelligence to the business.

YOU ARE...

Organised: You love a list and have strong planning and organisation skills – with the ability to re-prioritise as required.

Measured: We want to track the success of our campaigns and initiatives so projects must be able to show ROI.

Accurate: You have the ability to work to a high degree of accuracy and meet deadlines.

Entrepreneurial. Every day, you spot opportunities to drive growth for our brand and our customers, making sure the good name of our brand is always protected.

Super creative: Whether it be in overcoming challenges or creating artwork for your channel, creativity is our back bone, and we love new ideas.

Proactive and Open: L’Oreal is for the pioneers, which means embracing new ideas, challenges and change with positivity and a hands on approach.

Teams are the new heroes: There is no better feeling than being part of a successful and dynamic team, so even if you are Superman or Wonder Woman, you recognise that teams are the real heroes.

Only Human: we all make mistakes, but you are not afraid of failure. You learn and show how the experience has helped the business learn for the future and benefitted all.

Ambitious: You crave success and L’Oréal is the ultimate place to achieve your dreams. We will support you all the way and make sure you have the support and development in place to help you succeed.

You. You are real. And you’re true to yourself. We cherish and celebrate diversity so you will feel right at home whoever you are.


YOU HAVE...

Alongside a proven track record in a Regulatory function and a passion for the products in our business:

•   Minimum good honours degree in one of the sciences, particularly, chemistry, biochemistry, biology

     or pharmacology.

Excellent knowledge of regulatory frameworks, preferably EU chemicals regulation.
Excellent project management skills. 
Strong cooperative team spirit. 
An aptitude for information systems and data management, including Excel. 

A working knowledge of cosmetic products regulations is desirable.