Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

London
Human Resources
Full - Time
21-Oct-2020

The world leader in beauty, L’Oréal is present in 130 countries on five continents. Our 35 international brands have allowed us to devote ourselves solely to one business: beauty, with a mission to provide the best in cosmetics innovation to all women and men around the world. We want to bring beauty to all people. Our ambition by 2020 is to win over another one billion consumers around the world by creating the cosmetic products that meet the infinite diversity of their beauty needs and desires through continued digital innovation. L’Oréal encourages diversity and sustainable, ethical sourcing for all our products and we have reduced our emissions by approx. 50% since 2005.  Our brands are leaders in beauty, and we are looking for you to lead the change you want to see in L’Oréal.                                                        


Head of D&I UKI


Inclusion is a core value of the L’Oréal Group and forms a critical part of the UKI People agenda.  Our belief is that Inclusion is critical for our people to feel secure, confident and supported to not have to change the way they look, think or act to carry out their job effectively – to be confident in being their authentic selves. 

We consider that ‘Inclusion’ is constructed of four core pillars – which share some commonality in their challenges but also own independent characteristics and issues. These core pillars alongside the transversal elements will broaden as we seek to create an environment for all to flourish as well as an understanding on how our joint actions can deliver this.

L'Oréal UKI has a responsibility and desire to continually evolve our understanding, thinking and actions on this journey. We want our vision of Inclusion to articulate our commitment to a diverse and inclusive workforce and an environment that respects all individuals and their contributions. We are therefore looking for a passionate and transformative Diversity and Inclusion professional and leader to help our employees, managers and leaders shape, implement and embed the strategy and deliver the vision in UKI.

This newly created position, reporting directly to the HRD UKI reinforces our commitment to positioning Inclusion as a strategic objective at the heart of our business agenda to drive attraction, retention, and engagement of the best and most diverse talent. This is a unique opportunity to build on the great activity on Inclusion already in place as well as accelerate our journey to be fit for the future. Inclusion is not a static topic and we therefore require someone who is going to educate and evolve with the ever-changing external context.

 


YOU WILL...
Develop, execute and lead the L’Oréal UKI Inclusion strategy in consultation and alignment with the wider global L’Oréal vision and philosophy yet respecting societal / cultural nuances endemic to UKI alone.
In collaboration with the HRD UKI and the Exec Leadership Team, create a systemic, sustainable and progressive Inclusion agenda which is a shared strategic goal across our company.
Create a rolling 18-month roadmap that clearly outlines the philosophy behind the actions as well as all engagement initiatives including internal and external communications / events.
Develop and execute a plan to engage employees and leadership in D&I programmes and promote a culture of inclusivity and support.
Embed effective Inclusion practices into every phase of the talent and development lifecycles, to support the development of diverse talent.
Partner with the Talent Acquisition to ensure Inclusion is at the heart of the L’Oréal external employer brand and hiring practices are bias free.
In partnership with the Learning function, define ongoing training solutions to support an inclusive, diverse and equitable environment.
Ensure our brands and their messaging / content shared with our consumers are aligned with L’Oréal UKI’s Inclusion principles.
Articulate appropriate metrics to measure all aspects of Inclusion and provide updates to the key stakeholders.
Effectively manage the budget allocated to the Loreal UKI Inclusion agenda.
With the HRD UKI, provide regular reporting, identify risks and opportunities for continuous improvement to the wider business.
Monitor external Inclusion policy practices and ensure policies are best in class and ensure compliance with all mandatory diversity compliance programmes.
Act as a chair and coach to the internal working group and champions, building their confidence and capacity to drive positive initiatives in line with the strategy

YOU ARE...

Organised: You love a list and have strong planning and organisation skills – with the ability to re-prioritise as required.

Measured: We want to track the success of our campaigns and initiatives so projects must be able to show ROI.

Accurate: You have the ability to work to a high degree of accuracy and meet deadlines.

Entrepreneurial. Every day, you spot opportunities to drive growth for our brand and our customers, making sure the good name of our brand is always protected.

Super creative: Whether it be in overcoming challenges or creating artwork for your channel, creativity is our back bone, and we love new ideas.

Proactive and Open: L’Oreal is for the pioneers, which means embracing new ideas, challenges and change with positivity and a hands on approach.

Teams are the new heroes: There is no better feeling than being part of a successful and dynamic team, so even if you are Superman or Wonder Woman, you recognise that teams are the real heroes.

Only Human: we all make mistakes, but you are not afraid of failure. You learn and show how the experience has helped the business learn for the future and benefitted all.

Ambitious: You crave success and L’Oréal is the ultimate place to achieve your dreams. We will support you all the way and make sure you have the support and development in place to help you succeed.

You. You are real. And you’re true to yourself. We cherish and celebrate diversity so you will feel right at home whoever you are.


YOU HAVE...

• D&I practitioner with extensive experience in setting and implementing strategy demonstrating results from previous roles, preferably with teams working in a creative or commercial setting

• Ability to demonstrate a deep understanding of the nuanced issues at play in D&I especially intrinsic to UKI society

• Extensive knowledge of Inclusion best practices including UKI legislation

• Strong project management, analysis and reporting skills, able to demonstrate delivery of data informed approaches to Inclusion.

• Ability to act as a coach, trainer and mentor, building skills, knowledge, and capacity within the organisation

• Experience of developing and implementing D&I initiatives in practical and innovative ways, drawing on technology to improve

• A high level of self-awareness, empathy, diplomacy, and confidentiality.

• Well-connected externally into D&I networks and communities.