Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

London
Human Resources
Full - Time
30-Oct-2020

The world leader in beauty, L’Oréal is present in 130 countries on five continents. Our 35 international brands have allowed us to devote ourselves solely to one business: beauty, with a mission to provide the best in cosmetics innovation to all women and men around the world. We want to bring beauty to all people. Our ambition by 2020 is to win over another one billion consumers around the world by creating the cosmetic products that meet the infinite diversity of their beauty needs and desires through continued digital innovation. L’Oréal encourages diversity and sustainable, ethical sourcing for all our products and we have reduced our emissions by approx. 50% since 2005.  Our brands are leaders in beauty, and we are looking for you to lead the change you want to see in L’Oréal.                                                        


HRIS and Benefits Analyst - Retail

L’Oreal is looking for a pro-active and motivated individual to join the HR Retail team as HRIS and Benefits Analyst. In this role, you will report into the Luxe HR Director, and be a key member of the HR Retail team.

 You will ensure the correct running of systems and be a key actor in the development and deployment of new and innovative solutions.  You will also work closely with the wider HRIS team, feeding into transversal HR tech projects being conducted at a total L’Oreal UK & Ireland level.

You will actively participate in the development of a relevant and engaging benefits offer for Retail employees in partnership with the Reward team.

 

YOU WILL...

Be responsible for the day-to-day management of existing HRIS systems (SAPHR, ResourceLink, Tamigo...) by:

·Maintaining the background of existing HRIS systems and modules, in line with any developments.
·Conducting cyclical activities including interfacing, payment calculations, access-rights controls, data integrity
·Upskilling end-users on the effective use of HRIS systems.
·Addressing end-user support cases. Troubleshooting and resolving production issues in a timely manner and with a consumer-centric approach.

·You will partner with the Retail Analyst to develop and implement solutions that enable HR data-driven decision-making, as well as developing any required system reports.

 

Actively contribute to the deployment of  developments and new systems:

·Identifying opportunities to simplify processes and restructure data in line with the target operating model. Define the project implementation plan, test the solution, and drive change management (training, user support and communication), in partnership with both internal and external stakeholders.
·Acting as a Retail subject matter expert when implementing new systems and solutions such as the new Retail employee app

Work in close collaboration with the Reward team to:

·Design and develop a competitive and compelling Benefits offer, adapted to the needs of Retail employees
·Communicate policies and processes effectively to HR, managers and employees

YOU ARE...

Organised: You love a list and have strong planning and organisation skills – with the ability to re-prioritise as required.

Measured: We want to track the success of our campaigns and initiatives so projects must be able to show ROI.

Accurate: You have the ability to work to a high degree of accuracy and meet deadlines.

Entrepreneurial. Every day, you spot opportunities to drive growth for our brand and our customers, making sure the good name of our brand is always protected.

Super creative: Whether it be in overcoming challenges or creating artwork for your channel, creativity is our back bone, and we love new ideas.

Proactive and Open: L’Oreal is for the pioneers, which means embracing new ideas, challenges and change with positivity and a hands on approach.

Teams are the new heroes: There is no better feeling than being part of a successful and dynamic team, so even if you are Superman or Wonder Woman, you recognise that teams are the real heroes.

Only Human: we all make mistakes, but you are not afraid of failure. You learn and show how the experience has helped the business learn for the future and benefitted all.

Ambitious: You crave success and L’Oréal is the ultimate place to achieve your dreams. We will support you all the way and make sure you have the support and development in place to help you succeed.

You. You are real. And you’re true to yourself. We cherish and celebrate diversity so you will feel right at home whoever you are.


YOU HAVE...

Demonstrable experience working with HRIS (SAP and ResourceLink is preferred)
Advanced Excel skills High attention to detail
Ability to identify process gaps & create solutions/problem solve

Analytical mindset