Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

London
Human Resources
Full - Time
12-Jan-2021

The world leader in beauty, L’Oréal is present in 130 countries on five continents. Our 32 international brands have allowed us to devote ourselves solely to one business: beauty, with a mission to provide the best in cosmetics innovation to all women and men around the world. We want to bring beauty to all people. Our ambition by 2020 is to win over another one billion consumers around the world by creating the cosmetic products that meet the infinite diversity of their beauty needs and desires through continued digital innovation. L’Oréal encourages diversity and sustainable, ethical sourcing for all our products and we have reduced our emissions by approx. 50% since 2005.  Our brands are leaders in beauty, and we are looking for you to lead the change you want to see in L’Oréal.


Luxury Products Division


YOU WILL...

What are key highlights of this role?

 

Our people are at the heart of our organisation. To enable their success we aim to build simple, clear and easy to use day to day operational HR processes delivering them with consistent levels of excellent customer service within the Retail space.

This is a hands on business partnering role with a high volume of ER in the context of a continually changing retail market. You will touch all aspects of the generalist role and enjoy working as part of a team and independently – with the support of your Line Manager.

 

What are the key duties of this role?

 

To deliver an excellent employment experience to our in-store Beauty Advisor population, to coach and develop our area people managers whilst driving improvements to the HR Retail function.

 

Responsible for:


OPERATIONAL ASPECTS

Accountable for accurate Beauty Advisor employment processing (starters, maternity and adhoc changes)

Collaborate closely with Area Managers and Payroll to ensure zero errors to pay marinating the strong HR reputation within the business.

EMPLOYEE RELATIONS

You will be experienced in guiding business managers through informal and formal processes on absence, probation, disciplinary and grievance investigations, capability processes and restructures/redundancies.

Effective coordination, coaching and risk-management of employee relations including. Working in collaboration with HR Retail Partners and National retail managers/directors on the most sensitive cases.

 

 

 YOU ARE...

AN EXPERIENCED COACH

First line HR support for managers and Beauty Advisors, dealing with queries effectively.

Coach and build the people management ability of your brand Area Managers (c.20-30) to improve their level of capability and independence.

Work with your HR Retail Partner to train and develop your brand Area Managers including creating and delivering training in the field.

A SUPPORTIVE BUSINESS PARTNERSHIP

Maintain close proximity to your brands through field visits and a network within Head Office.

Build commercial awareness of yoru brands Goals and Performance and share the people plans in this context.

Meet regularly with the retail management teams to share analysis, highlight trends & identify insights from data including turnover, absence, engagement surveys, exit and stay interviews.

Supporting with brand presentations to deliver insights based on the above, with highlights and recommendations.

ABLE TO WORK AUTONOMOUSLY

Take the initiative to evaluate the effectiveness of current HR processes and implement improvements.

Work with the HR Administrator to ensure all people processing is done accurately.

Lead and support various HR initiatives across the retail business.


YOU HAVE...

 

Previous experience in an HR Coordinator or Advisor role, ideally within a large team

Ideally, experience in Retail or FMCG companies – or companies with high levels of change and pace

Customer service mentality

Strong organisational and time management skills with ability to prioritise and adapt

Excellent attention to detail and ability to retain knowledge

Proactive, confident and enthusiastic

Ability to treat all matters with absolute confidentiality and integrity

A professional, diplomatic and friendly manner

Effective written and oral communication skills

Good PC skills with an intermediate knowledge of Microsoft Office (Word, Excel and PowerPoint)

Self-confidence and willingness to take full ownership of role