Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Central SingaporeSingapore
Research & Innovation
Full - Time
01-Jul-2020

As the world’s #1 Beauty Company, L’Oréalites are entrepreneurs driven by passion and ambition. We look for new ways to do things better, to leave a greater impact. We test and learn, try and try till we succeed.

Lead the change you want to see | Game-changers and trendsetters

DID YOU KNOW? 
L’Oréal was recognised as one of the 
World’s Most Ethical Companies for the 11th year in 2020!

OUR PROGRAM

Get involved with the inner workings of a successful, market-leading Beauty company, as you collaborate and learn from some of the most passionate, intelligent and creative people. One L'Oréalite can create a huge impact, and it’s no different with our interns. Many of our leaders are L’Oréal babies who had started with us as Interns and progressed to Management Trainees. 

Internship Commitment: 6 months (Oct 2020 - Apr 2021)

HOW CAN YOU CONTRIBUTE?

Have you always aspired to be a researcher for beauty brands? Do you love experimenting with the unknown? Are you passionate about lab work? 

Skin being the largest barrier organ of the human body, is the first line of defense to protect the body from environmental insults. You will be required to work on a project that combines cell biology, biochemical and immunological knowledge to address fundamental questions about skin responses to environment stressors using in-vitro cell-based assays to investigate underlying mechanisms of skin diseases.

We are looking to hire a Lab Research (Pigmentation) Intern for our Research & Innovation team (R&I) based in Singapore's international research and development centre for biomedical sciences, Biopolis.

KEY RESPONSIBILITIES

  • Design and conduct experiments, with mentorship guidance, within a defined project
  • Work on laboratory and/or biochemical assays to characterize cell death, oxidative stress and inflammation markers in skin cells
  • Collect, record and interpret data, and draw sound scientific conclusions based on analyzed data
  • Present your findings to senior management and peers

THE IDEAL CANDIDATE SHOULD HAVE:

  • Background and interest in Life Sciences/Biological Sciences, Biochemistry, or other related fields
  • Passion for laboratory and research work
  • Benchwork research experience (hands-on experience in culturing mammalian cells is preferred)
  • Results-oriented, able to take initiative and has strong follow-up skills
  • Outgoing personality, high energy, strong communication skills


ARE YOU READY? APPLY NOW!

If you are ready to take on this Internship experience in L’Oréal, please follow these steps:

1) Apply directly on our website 

2) Submit your CV and Cover Letter. Remember to state your (expected) graduation date


WHY SHOULD YOU WORK FOR L’OREAL?

L’Oréal boasts a rich portfolio of international brands with a vast range of products that respond to the diverse needs of consumers all over the world.

Watch our Talent video here to find out what it’s like working for L’Oréal!