Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Central SingaporeSingapore
Digital
Full - Time
18-Sep-2020

As the world’s #1 Beauty Company, L’Oréalites are entrepreneurs driven by passion and ambition. We look for new ways to do things better, to leave a greater impact. We test and learn, try and try till we succeed.

Lead the change you want to see | Game-changers and trendsetters

DID YOU KNOW?
L’Oréal was recognised as one of the
World’s Most Ethical Companies for the 11th year in 2020!

OUR PROGRAM

Get involved with the inner workings of a successful, market-leading Beauty company, as you collaborate and learn from some of the most passionate, intelligent and creative people. One L'Oréalite can create a huge impact, and it’s no different with our interns. Many of our leaders are L’Oréal babies who had started with us as Interns and progressed to Management Trainees. 

By the end of this internship, you will gain beauty industry experience in various aspects of Marketing. Learn what goes on behind-the-scenes of each online campaign, what works and how to better capture the attention of your target consumers.

Internship Commitment: Jan 2021 – early/mid July 2021 (6 months)

HOW CAN YOU CONTRIBUTE?

Are you a driven individual keen to make a difference? Do you crave the opportunity to impact customer experience at scale?

We are looking to hire an e-Commerce intern in the APAC Consumer Products Division E-Commerce team.

KEY RESPONSIBILITIES:

  • Optimise user experience on e-Commerce platforms using innovative tools and techniques
  • Identify actionable insights from big data including sales, rankings, customer reviews and the standing of a company's online competition
  • Present key ideas to influence strategic business decisions using data visualisation
  • Liaise with various stakeholders from regional markets on the implementation and evaluation of new ideas

THE IDEAL CANDIDATE SHOULD HAVE:

  • Keen interest in e-Commerce and digital analytics
  • Familiar with the functions of e-Commerce platforms
  • Proficiency in Microsoft Excel (vlookup, pivot table), with an eye for details
  • Outgoing personality, strong communicator with good networking skills (Hit us up!)
  • Committed and resilient individual who is open to new adventures

RECRUITMENT PROCESS

September – 30 October: Application Intake

Mid October– Mid November: Selection & Interviews

November– December: Offer extensions

January 2021: Program commences

Attention: Application closes 30 October 2020. You are reminded to avoid last minute application because the online system would likely be overloaded with large volume of applications on the closing date.

ARE YOU READY? APPLY NOW!

If you are ready to take on this Internship experience in L’Oréal, please follow these steps:

1) Apply directly on our website at careers.loreal.com

2) Submit your CV. Remember to state your (expected) graduation date

3) Complete the questions tagged to the online application form

WHY SHOULD YOU WORK FOR L’OREAL?

L’Oréal boasts a rich portfolio of international brands with a vast range of products that respond to the diverse needs of consumers all over the world.

Watch our Talent video here to find out what it’s like working for L’Oréal!