Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

SelangorPetaling Jaya
Operations
Full - Time
11-Jan-2021

Deliver to clients their orders in compliance with the Service Level Agreement defined by the subsidiaries and according to the Group best practices. Optimise the cost to serve (costs, deadline, quality) and ensure the management of related logistic activities (Co-packing, etc.) in order to ensure clients satisfaction.

  • According to the rules defined by the Service Level Agreement (SLA) between the subsidiaries/clients and the distribution Delivery Center, participate with the DOP and the Supply Chain Director of his/her Divisions to the definition of operating rules (quality, deadlines, transfer of information etc.)
  • Define the budgets and operating costs and size the needed resources to achieve the objectives
  • Steer the EHS policy with the QSHE of the site and ensure that objectives of the Delivery Center are met, especially concerning safety, quality and environment
  • Optimise physical logistics means and administrative flows in order to improve performance and ensure the stock reliability (stock-taking)
  • According to the organisation, participate to the definition of new strategies regarding distribution and optimisation of the Physical Distribution with the sales departments, the clients and the Customer Care
  • Build and animate tools and performance indicators of the Delivery Center
  • Be responsible for the compliance of the Delivery Center with the local legislation enforced and with the Group rules. Animate relations with Social Partners
  • Recruit, develop and manage his/her team. Ensure the transfer of competencies and know-how and implement organisational changes