Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

SelangorPetaling Jaya
Operations
Full - Time
05-Jan-2021
Our Ignite Internship Program is open to students in universities, business and engineering schools from diverse backgrounds and provides the opportunity to acquire substantial initial work experience in one of our expertise: Operations Supply Chain
 
For three months you become a member of a team of professionals in your own right, working on actual missions and achieving concrete objectives on which you are assessed. You develop your skills while fully expressing your personality and qualities. Above expertise or qualifications, we are looking for young, dynamic, enthusiastic and ambitious talent, capable of fully committing to projects, changing enthusiasm into success and creating beauty and excellence. This internship is your best preparation yet to become one of our future business leaders.

AN INTEGRATION PROGRAMME

Whatever the outcome of your internship you will have benefitted from a unique professional experience before beginning your working life. To facilitate your integration into L'Oréal and your team, with the help of your supervisor, we offer:
  • Real projects for you to work on
  • Meaningful work
  • Awesome experience