Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

SelangorPetaling Jaya
Information Systems
Full - Time
08-Feb-2021

He/she define, plans, organizes, manages and follows up internal/external resources in order to deliver the project/program(*) within the defined standards, budget, deadlines and quality requirements, across Malaysia and Singapore.

(*)refers to the build of solution both in Applications and Technologies & Infrastructures domain.

·        Define the IT strategy for the Applications and Technologies & Infrastructures domain in line with the business strategy and Group policies, governance and internal controls

·        Participate in discussions around innovation in relation to external market/technology trends and agility to adapt in ever-changing Business priorities of VUCA world so as to deliver cost effective and innovative IT solutions

·        Monitor incoming demands for the domain, and ensure solutions are being proposed for functional needs that are not yet covered in line with the overall system coherence

·        Guarantee the proper functioning of the domain operations and the quality of the services provided to the users by seeking continuous improvement

·        Define and optimize the development, maintenance and performance taking proactive actions to ensure stable, secure, scalable and sustainable Applications and Technologies & Infrastructures to avoid potential service disruption

·        Manage implementation/release projects, participate to the key steps of the implementation, identify project risks and define action plans to mitigate

·        Manage, coordinate and develop teams and collaborators and ensure the appropriate development of expertise and know how in his/her scope of responsibility

·        Guarantee the physical and logical security in compliance with the Group Security policy

·        Organize the change management activities related to a project/program : including training, user support and communication

·        Define and manage the support services and supervise its functioning within the defined standards (define and review KPIs, metrics and SLAs and oversee performance)

·        Coordinate the different experts needed in order to deal with incidents from level 2 and 3

·        Manage escalations, crises and exceptional situations and define the emergency action plans

·        Participate in the selection of external suppliers as well as the outsourced services contracted

·        Develop and maintain effective relationships and communication with internal users and/or external suppliers, understanding and managing vendor contracts (Technical, Commercial and Legal aspects)

·        Produce documents and templates describing products, services, components to establish compliance with relevant documentation requirement; ensure they are valid and up to date and that functions and features are documented in an appropriate way

·        Coordinate and/or manage the internal/external human resources