Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

SelangorPetaling Jaya
Digital
Full - Time
22-Feb-2021

As the E-Merchandiser, you will be responsible for the visual execution of the brand online. You will be optimize the online contents to drive clicks and conversions


Key Responsibilities:

  • Uses Contents provided by regional Contents Factory to create the perfect Brand Store (SIS), campaign pages, Banners and product pages.
  • Translates and writes local Copy.
  • Ensures that all pages link with the Brand activity and Promo plan at all times.
  • Defines the Optimum layout of Brand Store (SIS), campaign pages, Banners and product pages using Consumer Insights and all available Data (i.e. Click Rate & Conversion).


Competencies / Experience:

  • Experience as an E-Merchandiser (Optimised online content) is preferable.
  • Failing this then a Graphic Design profile.
  • Analytical.
  • Sensitivity to Aesthetics.