Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Beirut
Others
Full - Time
28-Sep-2020

Key responsibilities


Enhance the image and increase prescription and recommendation of the brands
- Visit targeted doctors in the sector and present the brand’s products and services to increase prescriptions and develop a global approach to the patient
- Promote the brands’ added value by emphasizing the technical and scientific characteristics of the products and services
- Get to know the environment, the pathologies, the products and the useful communication techniques for promoting the products and services
- Represent the brand/the Division at every contact opportunity with health professionals and ensure they are followed up (congresses, ongoing medical training..)

Implement the medical visit strategy 

- Respect target coverage, visit frequency and product cycles
- Make systematic use of available promotional tools (sales visit aids, brochures, publications…)
- Use all available communication channels to increase message frequency and enhance customization
- Implement communication techniques to adapt to doctor’s needs and personalize the approach
- Check on the presence and correct distribution of the products within the pharmacies/drugstores situated near to the prescribers
- Ensure synergy with commercial teams to increase sell-out

Manage administrative and reporting tasks
- Organize and optimize visit planning
- Prepare visits and carry out qualitative and quantitative activity reporting