Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Île-de-FranceClichy
Information Systems
Full - Time
18-Sep-2020
Context :

L’Oréal is in a period of growth in digital and is building dynamic and multidisciplinary teams from different backgrounds to deliver on our exciting mission to accelerate the company Beauty Tech transformation. In this context, L’Oréal has launched a Tech Accelerator, a brand new structure contributing to transform L’Oréal into a Beauty Tech through the acceleration of strategic deep tech projects at scale. With 3 hubs in Paris, New York and Shanghai, it is a structure blending rare resources, state-of-the-art technologies & methodology to enable our best talents to deliver the most value.

We are looking for a Data Scientist to join the Tech Accelerator Data Science team to implement Machine Learning and AI solutions on strategic and high priority projects for the Group.

You will evolve in a favorable and stimulating environment:

Ø  Development of projects with many experts in their respective fields: Data Science, AI, Agility, Business experts, UX/UI, Data engineering, Big Data and Cloud architecture

Ø  Diversity of Data (internal / external, structured or not) and missions (marketing, supply, retail, R&I ...)

Ø  Capacity and dedicated time to identify and test new approaches, technologies and tools

Ø  International environmentTasks :

As a Data Scientist, you will use Machine Learning approaches with engineering skills to develop Data Science and AI products.

You will contribute to the design and development of Data Science solutions for strategic business cases with support of internal and external Tech partners.

Your first mission will be to work in partnership with Research & Innovation teams on different challenging tasks and in general for this position we expect from you to:

Ø  Implement ETL workflows, Data Mining/Wrangling to make data useable and understandable for other Data Scientists or business teams

Ø  Write, optimize, high quality code into streamlined and optimized programs that can run at scale, in a distributed storage/computing environment

Ø  Leverage state-of-the-art or common libraries and frameworks to build efficient ML models

Ø  Challenge internal and external Tech partners on their code and approaches in an agile delivery squad

Ø  Build & improve team’s knowledge, processes and best practices

Ø  Translate research papers into operational code and business opportunities.Profile :

Ø  Excellent verbal and written communication (French and fluent English) and presentation skills, ability to convey technical concepts and their implications to non-experts

Ø  Flexibility and open-mindedness; alertness and argumentation; entrepreneurial spirit; relationship skills;

Ø  Collaborative mindset with different Tech profiles (data scientists, engineers & architects) and business (data owners & stewards, business owners)

Ø  Pedagogy and ability to share knowledge and upskill people

Ø  Be fluent in EnglishSkills & Qualifications :

Ø  MS or PhD in Computer Science or equivalent

Ø  3 years or more of experience in Data Science

Ø  Programming skills in Python, SQL and Git: DL and ML frameworks (Pytorch, Tensorflow, Scikit learn, …), Spark or other frameworks

Ø  Experience applying ML / DL to solve challenging problems (competences in NLP is a plus)

Ø  Knowledge and practical experience in database manipulation (SQL, pandas, MangoDB, …)

Ø  Knowledge of back-end techs and building APIs (Flask, Rest, …)

Ø  Experience working effectively with engineering teams

Ø  Ability to deploy models on different infrastructures (Azure, Google Cloud, Docker, Kubernetes, …)