Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Île-de-FranceLevallois-Perret
Information Systems
Full - Time
07-Dec-2020

The Travel Retail worldwide IT Business Intelligence Department of L'Oréal is looking for his/her Senior Data Lead.

Missions :

The business intelligence Lead will focus on delivering the vision of the department through process, development and lifecycle. He/She will work directly with stakeholders and team members to define, design and deliver actionable insights while working with BI developers in an agile environment.

 

Key Accountabilities:

  ••Business Intelligence Lead 80%:

• Leads the identification and understanding of business Intelligence and analytics needs for all Travel Retail business domains.

• Demand Scoping, analyzes, specifies, documents, communicates and validates business intelligence requirements for our build team.

• Point of contact for business throughout and after project implementation.

• Accountable for the quality and value of the production delivery.

• Manages schedule, risks, issues, decisions, and dependencies related to deliverables.

Ensures quality of daily BI Run Operations (application monitoring and incidents resolution).

• Adheres and supports all data management practices and governance practices.

              • Evangelizes self-service BI and visual discovery while helping to change Excel based culture.

• Elaborates and participates to the GCP migration roadmap.

 

  ••Team Mentor 20%:

              •  Provide assistance to BI team members (Internal/External) with issues needing functional expertise or complex systems and/or business knowledge.

•  Provide on-the-job training for new or less experienced team  members.

              •  Provide training to external team members to foster stronger cross-departmental relations.

• Accountable to maintain and grow our Business Intelligence “Community of Practice”.

 

Required experience:

              •  5+ years of experience delivering business intelligence solutions

              •  5+ years of experience with OLTP and OLAP database models

              •  First experience team management and budget follow-up

 

Key Professional skills :

              •  Good analytical and problem solving skills

              •  Fluent in relational database concepts

              •  Must be knowledgeable in software development lifecycles/methodologies i.e. agile

              •  Has strong presentation and collaboration skills and can communicate all aspects of the job requirements,

including the creation of formal documentation

              •  Strong problem solving, time management and organizational skills

              •  Fluent English (mandatory)

 

Technical Skill Set:

              • Database Technology: SQL Server,  Hadoop, Cloudera, BigQuery

•ERP SAP ECC, SAP BI or Hana

              • ETL Technology: SSIS, Informatica

              • BI Technology: SSAS, Power BI

              • Knowledges on Cloud BI (GCP, AWS or Azure)

              • Bonus: Salesforce.com, Power Apps, Service Now, SharePoint, other visualization tools