Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Île-de-FranceClichy
Information Systems
Full - Time
28-Sep-2020
Context : 

L’Oréal is in a period of growth in digital and is building dynamic and multidisciplinary teams from different backgrounds to deliver on our exciting mission to accelerate the company Beauty Tech transformation. In this context, L’Oréal has launched a Tech Accelerator, a brand new structure contributing to transform L’Oréal into a Beauty Tech through the acceleration of strategic deep tech projects at scale. With 3 hubs in Paris, New York and Shanghai, it is a structure blending rare resources, state-of-the-art technologies & methodology to enable our best talents to deliver the most value.

We are looking for a Senior Data Engineer to join the Tech Accelerator team to implement data solutions on strategic and high priority projects for the Group.

You will evolve in a favorable and stimulating environment:

Ø  Development of projects with many experts in their respective fields: Data Science, AI, Agility, Business experts, UX/UI, Data engineering, Big Data and Cloud architecture

Ø  Diversity of Data (internal / external, structured or not) and missions (marketing, supply, retail, R&I ...)

Ø  Capacity and dedicated time to identify and test new approaches, technologies and tools

Ø  International environmentTasks :

Ø  Define, design and build the data pipelines and models

Ø  Set data guidelines and best practices in collaboration with internal and external Tech partners

Ø  Share and make sure the best practices are enacted in the Delivery teams

Ø  Build and maintain an up to date ML Ops CI/CD

Ø  Stay up to date on Data Engineering technologies and practicesProfile :

Ø  Have a deep Data and Software Engineering expertise

Ø  Able to convey technical concepts and their implications to non-experts

Ø  Demonstrate a collaborative mindset with different Tech profiles (data scientists, engineers & architects) and business (data owners & stewards, business owners)

Ø  Enjoy working in an Agile environment

Ø  Want to share knowledge and upskill people

Ø  Excellent verbal and written communication in French and EnglishSkills & Qualifications :

Ø  MS in Computer Science or equivalent

Ø  3+ years of experience as Data Engineer

Ø  2+ years of experience as Software Engineer

Ø  2+ years on Google Cloud Platform, Data Engineer and/or Cloud Architect certification is a plus

Ø  Expert programming skills in SQL and Python, knowledge of React and Node.js is a plus

Ø  Experience building APIs (Rest, Flask…)

Ø  Experience working effectively with engineering teams